บทที่ 10-3
 

คำช่วย ”が (Ga)”

กรรมของคำกริยาและคำคุณศัพท์บางคำจะชี้ด้วยคำช่วย “が(Ga)”

※) すきです(suki desu)、きらいです(kirai desu)、じょうずです(joozu desu)、へたです(heta desu)、わかります(wakarimasu)、あります(arimasu)

 

1.  SF eega ga suki desu.
SFえいがが すきです。
ชอบหนังไซไฟ

 

2.  Hiroshi san wa ryoori ga joozu desu.
ひろしさんは りょうりが じょうずです。
คุณHiroshiทำอาหารเก่ง

 

3.  Watashi wa nihongo ga wakari masu.
わたしは にほんごが わかります。
ฉันเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

 

4.  Watashi wa ashita tomodachi to yakusoku ga arimasu.
わたしは あした ともだちと やくそくが あります。
ฉันมีนัดกับเพื่อนพรุ่งนี้

 

5.  Donna tabemono ga suki desu ka.
どんな たべものが すきですか。
ชอบของกินแบบไหน
Nihon ryoori ga sukidesu.
にほんりょうりが すきです。
ชอบอาหารญี่ปุ่น

 

<Back               Next>