บทที่ 10-4
 

よく(yoku), だいたい(daitai), たくさん(takusan), すこし(sukoshi), あまり(amari), ぜんぜん(zenzen)

คำเหล่านี้จะวางไว้ข้างหน้าคำกริยาด้วยไม่ใส่คำช่วย

 

1.  Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu.
わたしは にほんごが よくわかります。
ฉันเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างดี

 

2.  Hiroshi san wa eego ga sukoshi wakari masu.
ひろしさんは えいごが すこし わかります。
คุณHiroshiเข้าใจภาษาอังกฤษนิดหน่อย

 

3.  Watashi wa Chuugoku go ga zenzen wakarimasen.
わたしは ちゅうごくごが ぜんぜん わかりません。
ฉันไม่เข้าใจภาษาจีนเลย

 

4.  Tomu san wa shigoto ga takusan arimasu.
トムさんは しごとが たくさん あります。
คุณTomมีงานเยอะ

 

5.  Watashi wa okane ga amari arimasen.
わたしは おかねが あまり ありません。
ฉันไม่ค่อยมีเงิน

 

<Back               Next>