บทที่ 11-2
 

1.  Bankoku wa tookyoo yori atsui desu.
バンコクは とうきょうより あついです。
กรุงเทพร้อนกว่าโตเกียว

 

2.  Hikooki wa densha yori hayai desu.
ひこうきは でんしゃより はやいです。
เครื่องบินเร็วกว่ารถไฟ

 

3.  Kono kaban wa ano kaban yori karui desu.
このかばんは あのかばんより かるいです。
กระเป๋านี้เบากว่ากระเป๋าโน้น

 

<Back               Next>