บทที่ 11-4
 

1.  Kudamono de nani ga ichiban suki desu ka.
くだもので なにが いちばん すきですか。
ในบรรดาผลไม้ ชอบอะไรที่สุด
Ringo ga ichiban suki desu.
りんごが いちばん すきです。
ชอบแอปเปิ้ลที่สุด

 

2.  Ichinen de itsu ga ichiban samui desu ka.
いちねんで いつが いちばん さむい ですか。
ใน1ปี เมื่อไรหนาวที่สุด
ni gatsu ga ichiban samui desu.
2がつが いちばん さむいです。
เดือนกุมภาพันธหนาวที่สุด

 

3.  Kazoku de dare ga ichiban sega takai desu ka.
かぞくで だれが いちばん せが たかい ですか。
ในบรรดาครอบครัว ใครตัวสูงที่สุด
Chichi ga ichiban sega takai desu.
ちちが いちばん せが たかい です。
พ่อตัวสูงที่สุด

 

4.  Nihon de doko ga ichiban hito ga ooi desu ka.
にほんで どこが いちばん ひとが おおいですか。
ในบรรดาญี่ปุ่น ที่ไหนคนเยอะที่สุด
Tookyoo ga ichiban hito ga ooi desu.
とうきょうが いちばん ひとが おおいです。
ที่โตเกียวคนเยอะที่สุด

 

 

<Back