บทที่2-2
 

คำช่วย ”は (Wa)” : ชี้ หัวเรื่อง (ประธาน)

ภาษาญี่ปุ่นตัดสินใจหน้าที่ของคำ (คำไหนประธาน, กรรม ฯลฯ) ด้วยใช้ “คำช่วย”
และไม่ได้ตัดสินใจด้วยลำดับของคำเหมือนภาษาไทย เช็น…

・Hiroshi wa toriniku o tabemasu. = Hiroshiกินไก่ (ประธานคือ “Hiroshi”)

・toriniku o Hiroshi wa tabemasu.  = Hiroshiกินไก่ (ประธานคือ “Hiroshi”)

・Hiroshi o toriniku wa tabemasu. = ไก่กินHiroshi. (ประธานคือ “toriniku”)

※toriniku = เนื้อไก่, tabemasu = กิน

 

1.  Watashi wa Hiroshi desu.
わたしは ひろし です。
ฉันคือHiroshi
2.  Watashi wa 34 sai desu
わたしは 34さい です。
ฉันอายุ34ปี
☆1
3.  Watashi wa Nihon jin desu.
わたしは にほんじん です。
ฉันเป็นคนญี่ปุ่น
※ (Country name) + jin = nationarity
4.  Watashi wa sensee desu.
わたしは せんせい です。
ฉันเป็นครู
5.  Watashi wa Sakura gakkoo no sensee desu.
わたしは さくらがっこうの せんせい です。
ฉันเป็นครูของโรงเรียนSakura
※ (Noun1) no (Noun2) = (Noun2) ของ  (Noun1)
☆2

 

☆1 พิเศษ

1 = いっさい Issai
8 = はっさい Hassai
10 = じゅっさい Jussai
11 = じゅういっさい Juuissai
18 = じゅうはっさい Juu hassai
20 = にじゅっさい Nijussai
21, 28, 30…..

 

☆2 Kaishain กับ Shain

Watashi wa kaishain desu.
わたしは かいしゃいん です。
ฉันเป็นพนักงานบริษัท

Watashi wa Sony no shain desu.
わたしは Sony の しゃいん です。
ฉันเป็นพนักงานของSony

 

<Back               Next>