บทที่2-3
 

เปลียนประธานและแต่งประโยคกันเถอะ
1.  Anohito wa Tomu san desu.
あのひとは トムさん です。
คนโน้นคือคุณTom
※ปกติเวลาพูดเกียวกับคนอื่น ถึงแม้ว่าเพื่อนกันก็ใส่ “san” หลังชื่อ
2.  Tomu san wa 25 sai desu
トムさんは 25さい です。
คุณTomอายุ25ปี
3.  Chen san wa Chuugoku jin desu.
チェンさんは ちゅうごくじん です。
คุณChenเป็นคนจีน
4.  Watashi no otoosan wa kaishain desu.
わたしの おとうさんは かいしゃいん です。
คุณพ่อของผมเป็นพนักงานบรฺษัท

 

<Back               Next>