บทที่3-2
 

1.  Kore wa ocha desu.
これは おちゃ です。
นี่คือน้ำชา
2.  Sore wa koohii desu
それは コーヒー です。
นั่นคือกาแฟ
3.  Are wa  boorupen desu.
あれは ボールペン です。
โน่นคือปากกาลูกลื่น
4.  Sore wa nan desu ka.
それは なん ですか。
นั่นคืออะไร
Kore wa kasa desu.
これは かさ です。
นี่คือร่ม

 

<Back               Next>