บทที่3-3
 

1.  Kore wa kuruma no zasshi desu.
これは くるまの ざっし です。
นี่คือนิตยสารเกียวกับรถยน

 

2.  Kore wa nan no hon desu ka.
これは なんの ほん ですか。
นี่คือหนังสือเกียวกับอะไร
※Nan no … : ของอะไร = เกียวกับอะไร
Sore wa Nihon go no hon desu.
それは にほんごの ほん です。
นั่นคือหนังสือเกียวกับภาษาญี่ปุ่น
※ชื่อประเทศ + ご(go) : ภาษา
☆ えいご : ภาษาอังกฤษ
 
3.  Are wa dare no kaban desu ka.
あれは だれの かばん ですか。
โน่นคือกระเป๋าของใคร
※Dare no … : ของใคร
Are wa watashi no kaban desu.
あれは わたしの かばん です。
โน่นคือกระเป๋าของฉัน

 

<Back               Next>