บทที่4-1 คำศัพท์



 

koko
ここ
ที่นี่
soko
そこ
ที่นั่น
asoko
あそこ
ที่โน่น
doko
どこ
ที่ไหน
kochira
こちら
ทางนี้(คำสุภาพ)
sochira
そちら
ทางนั้น(คำสุภาพ)
achira
あちら
ทางโน้น(คำสุภาพ)
dochira
どちら
ทางไหน(คำสุภาพ)
kyooshitsu
きょうしつ
ห้องเรียน
shokudoo
しょくどう
โรงอาหาร
jimusho
じむしょ
สำนักงาน
kaigishitsu
かいぎしつ
ห้องประชุม
uketsuke
うけつけ
ประชาสัมพันธ์
heya
へや
ห้อง
toire
トイレ
ห้องน้ำ
otearai
おてあらい
สุขา
kaidan
かいだん
บันได
erebeetaa
エレベーター
ลิฟต์
esukareetaa
エスカレーター
บันไดเลื่อน
kuni
くに
ประเทศ
uchi
うち
บ้าน
uriba
うりば
สถานที่ขายสินค้า
chika
ちか
ใต้ดิน
kai
かい
ชั้น
nankai
なんかい
ชั้นที่เท่าไร
en
えん
เยน (เงินญี่ปุ่น)
doru
ドル
ดอลลาร์
ikura
いくら
เท่าไร
kudasai
ください
~ หน่อย, กรุณา

 

Next>