บทที่4-2
 

 

1.  Koko wa uketsuke desu.
ここは うけつけ です。
ที่นี่คือประชาสัมพันธ์
2.  Soko wa shokudoo desu.
そこは しょくどう です。
ที่นั่นคือโรงอาหาร
3.  Asoko wa kaidan desu.
あそこは かいだん です。
ที่โน้นคือบันได

 

<Back               Next>