บทที่4-3 

 

1.  Hiroshi san no heya wa koko desu.
ひろしさんの へやは ここ です。
ห้องของHiroshiอยู่ที่นี่

 

2.  Toire wa doko desu ka.
トイレは どこ ですか。
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
Asoko desu.
あそこ です。
อยู่ที่โน้น

 

3.  Tomu san no uchi wa doko desu ka.
トムさんの うちは どこ ですか。
บ้านของคุณTomอยู่ที่ไหน
tookyoo desu.
とうきょう です。
อยู่ที่โตเกียว

 

4.  Kutsu uriba wa nankai desu ka.
くつうりばは なんかい ですか。
แผนกขายรองเท้าอยู่ชั้นที่เท่าไร
Rokkai desu.
ろっかい です。
อยู่ที่ชั้น6
☆1

 

☆1 ชั้นที่เท่าไร?

1F   いっかい (Ikkai)
2F   にかい (Ni kai)
3F   さんかい (San kai)
4F   よんかい (Yon kai)
5F   ごかい (Go kai)
6F   ろっかい (Rokkai)
7F   ななかい (Nana kai)
8F   はっかい (Hakkai)
9F   きゅうかい (Kyuukai)
10F じゅっかい (Jukkai)

B1F ちか いっかい (Chika ikkai)

 

<Back               Next>