บทที่5-2
 

1.  Ima nanji desu ka.
いま なんじ ですか。
ตอนนี้กี่โมง
Go ji juugo fun desu.
5じ 15ふん です。
5โมง15นาที
☆1

 

2.  Nihon wa Ima gogo yo ji nijuppun desu.
にほんは いま ごご 4じ 20ぷん です。
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่น4โมงเย็น20นาที

 

3.  Ginkoo wa ku ji kara san ji made desu.
ぎんこうは 9じ から 3じ まで です。
ธนาคารเปิดตั้งแต่9โมงถึง3โมง
☆2

 

4.  Toshokan wa nan ji made desu ka.
としょかんは なんじ まで ですか。
หอสมุดเปิดถึงกี่โมง
Yoji han made desu.
4じ はん まで です。
ถึง4โมงครึ่ง

 

☆1 นาที

1นาที = いっぷん(Ippun)
2นาที = にふん(Ni fun)
3นาที = さんぷん(San pun)
4นาที = よんぷん(Yon pun)
5นาที = ごふん(Go fun)
6นาที = ろっぷん(Roppun)
7นาที = ななふん(Nana fun)
8นาที = はっぷん(Happun)
9นาที = きゅうふん(Kyuu fun)
10นาที = じゅっぷん(Juppun)
11นาที = じゅういっぷん(Juu ippun)

 

☆2 から(kara), まで(made)

…から(…kara) = ตั้งแต่…, จาก…
…まで(…made) = ถึง…

 

<Back               Next>