บทที่5-3




 

1.  Kyoo wa getsu yoobi desu.
きょうは げつようびです。
วันนี้เป็นวันจันทร์

 

2.  Ashita wa ka yoobi desu.
あしたは かようびです。
พรุ่งนี้เป็นวันอังคาร

 

3.  Gakkoo no yasumi wa nan yoobi desu ka.
がっこうの やすみは なんようび ですか。
โรงเรียนหยุดวันอะไร
Do yoobi to Nichi yoobi desu.
どようびと にちようび です。
วันเสาร์กับวันอาทิตย์
☆1

 

☆1 “と (To)”

(คำนาม1) to (คำนาม2) = (คำนาม1) กับ (คำนาม2)

 

<Back               Next>