บทที่6-1 คำศัพท์ 

okimasu
おきます
ตื่นนอน
nemasu
ねます
นอน, เข้านอน
hatarakimasu
はたらきます
ทำงาน
yasumimasu
やすみます
พัก, หยุด
benkyooshimasu
べんきょうします
เรียน
owarimasu
おわります
เสร็จ, เลิก
asa
あさ
เช้า
hiru
ひる
กลางวัน
ban
ばん
ตอนเย็น
yoru
よる
ตอนดึก
hiruyasumi
ひるやすみ
พักกลางวัน
maiasa
まいあさ
ทุกเช้า
maiban
まいばん
ทุกเย็น
mainichi
まいにち
ทุกวัน

 

Next>