บทที่ 6-3
 

“~ません (~masen)” รูปปฏิเสธของคำกริยา

 

1.  Watashi wa nichiyoobi hatarakimasen.
わたしは にちようび はたらきません。
 วันอาทิตย์ฉันไม่ทำงาน

 

2.  Tomu san wa ashita yasumimasu ka.
トムさんは あした やすみ ますか。
พรุ่งนี้คุญTomหยุดไหม
Hai, yasumimasu.
はい、 やすみます。
หยุด
Iie, yasumimasen.
いいえ、 やすみません。
เปล่า ไม่หยุด

 

<Back               Next>