บทที่7-1 คำศัพท์ 

ikimasu
いきます
ไป
kimasu
きます
มา
kaerimasu
かえります
กลับ
hikooki
ひこうき
เครื่องบิน
fune
ふね
เรือ
densha
でんしゃ
รถไฟฟ้า
chikatetsu
ちかてつ
รถไฟใต้ดิน
basu
バス
รถเมล์
takushii
タクシー
รถแท็กซี่
jitensha
じてんしゃ
รถจักรยาน
baiku
バイク
มอเตอร์ไซค์
aruite
あるいて
เดินไป
hito
ひと
คน
tomodachi
ともだち
เพื่อน
kare
かれ
เขาผู้ชาย, แฟนผู้ชาย
kanojo
かのじょ
เขาผู้หญิง, แฟนผู้หญิง
kazoku
かぞく
ครอบครัว
hitoride
ひとりで
คนเดียว

 

Next>