บทที่ 7-3
 

“(พาหนะ) + で(De)” : วิธีการเดินทาง

 

1.  Densha de gakkoo e ikimasu.
でんしゃで がっこうへ いきます。
ไปโรงเรียนโดยรถไฟ

 

2.  Dooyatte uchi e kaerimasu ka.
どうやって うちへ かえりますか。
กลับบ้านย่างไร(โดยอะไร)
Basu de kaerimasu.
バスで かえります。
กลับโดยรถเมล์
Aruite kaerimasu.
あるいて かえります。
เดินกลับ
☆1

 

☆1 ไม่ใช้ “で(De)” กับ “あるいて(aruite)”

 

<Back               Next>