บทที่ 7-4
 

“(คน) + と(To)” : กับ (คน)

 

1.  Kazoku to Nihon e kimashita.
かぞくと にほんへ きました。
มาญี่ปุ่นกับครอบครัว

 

2.  Dare to depaato e ikimasu ka.
だれと デパートへ いきますか。
ไปห้างสรรพสินค้ากับใคร
Tomodachi to ikimasu.
ともだちと いきます。
ไปกับเพื่อน
Hitori de ikimasu.
ひとりで いきます。
ไปคนเดียว
☆1

 

☆1 เวลาไปคนเดียว, ไม่ใช้คำช่วย “と(To)”

 

<Back               Next>