บทที่ 7-5
 

“(เวลา) + に(ni)” : แสดงเวลาที่กริยาเกิดขึ้น

“(เวลา) ni” ใช้กับคำที่มีตัวเลข ถ้าไม่มีตัวเลขไม่ใส่”に(ni)”

7がつに にほんへ いきます。(Shichi gatsu ni Nihon e ikimasu.) : จะไปญี่ปุ่นกรกฎาคม
らいげつ にほんへ いきます。(Raigetsu Nihon e ikimasu.) : จะไปญี่ปุ่นเดือนหน้า

 

1.  Raishuu bijutsukan e ikimasu.
らいしゅう びじゅつかんへ いきます。
จะไปหอศิลป์อาทิตย์หน้า

 

2.  Juu ku nichi ni bijutsukan e ikimasu.
19にちに びじゅつかんへ いきます。
จะไปหอศิลป์วันที่19

 

3.  Itsu ginkoo e ikimasu ka.
いつ ぎんこうへ いきますか。
จะไปธนาคารเมื่อไร
Kyoo ikimasu.
きょう いきます。
จะไปวันนี้
Juu ji ni ikimasu.
10じに いきます。
จะไป10โมง

 

<Back