บทที่ 8-2
 

Particle ”を (O)” : ชี้กรรมของสหกรรมกริยา

えいが みます。(Eega o mimasu) : ดูหภาพยนตร์
*”Eega” เป็นกรรมของสหกรรมกริยา “mimasu”

 

1.  Gohan o tabemasu.
ごはんを たべます。
กินข้าว

 

2.  Kinoo no ban biiru o nomimashita ka.
きのうのばん ビールを のみましたか。
เมื่อคืนดื่มเบียร์ไหม
Hai, nomimashita.
はい、 のみました。
ดื่ม
Iie, nomimasendeshita.
いいえ、 のみませんでした。
ไม่ได้ดื่ม

 

3.  Nichiyoobi nani o shimasu ka.
にちようび なにを しますか。
วันอาทิตย์ทำอะไร
Shukudai o shimasu.
しゅくだいを します。
ทำการบ้าน
Hon o yomimasu.
ほんを よみます。
อ่านหนังสือ
Hatarakimasu.
はたらきます。
ทำงาน
Tomodachi ni aimasu.
ともだちに あいます。
พบเพื่อน
☆1

☆1 “あいます(Aimasu)” ใช้กับคำช่วย “に(ni)”

<Back               Next>