บทที่ 8-3
 

“(Place) + で(de)” : สถานที่ที่เกิดการกระทำ

うちで ごはんを たべます。(Uchi de gohan o tabemasu.) : กินข้าวที่บ้าน
うちへ かえります。(Uchi e kaerimasu.) : กลับบ้าน

 

1.  Konbini de juusu o kaimasu.
コンビニで ジュースを かいます。
ซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านสะดวกซื้อ

 

2.  Kissaten de ocha o nomimashita.
Sorekara, kooen de shashin o torimashita.
きっさてんで おちゃを のみました。
それから、 こうえんで しゃしんを とりました。
ดื่มน้ำชาที่ร้านกาแฟ
หลังจากหนั้น ถายรูปที่สวนสาธารณะ

 

3.  Doko de repooto o kakimasu ka.
どこで レポートを かきますか。
เขียนรายงานที่ไหน
Toshokan de kakimasu.
としょかんで かきます。
เขียนที่หอสมุด

 

<Back               Next>