บทที่ 9-3
 

คำคุณศัพท์ い(i)

(คำนาม) wa (คำคุณศัพท์ い(i)) desu.
(คำนาม) wa (คำคุณศัพท์ い(i))  kunai desu.

 

1.  Nihon ryoori wa osishii desu.
にほんりょうりは おいしいです。
อาหารญี่ปุ่นอร่อย

 

2.  Kongetsu wa isogashikunai desu.
こんげつは いそがしくないです。
เดือนนี้ไม่ยุ่ง

 

3.  Kono tokee wa amari yokunai desu.
このとけいは あまり よくないです。
นาฬกานี้ไม่ค่อยดี
☆1

 

4.  Watashi no daigaku wa ookii desu.
Soshite, totemo yuumee desu.
わたしの だいがくは おおきいです。
そして、とても ゆうめいです。
มหาวิทยาลัยฉันใหญ่ แล้วก็มีชื่อเสียงมาก

 

5.  Kono kuruma wa kakkoii desu ga, takai desu.
このくるまは かっこいいですが、 たかいです。
รถนี้เท่ แต่แพง

 

6.  Nihon no seekatsu wa doo desu ka.
にほんの せいかつは どうですか。
อยู่ญี่ปุ่น(ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น)เป็นอย่างไร
Totemo tanoshii desu.
とても たのしいです。
สนุกมาก

 

☆1 Yokunai desu

รูปปฏิเสธของ “いいです(ii desu)” เป็น “よくないです(yokunai desu)”.

 

<Back               Next>