บทที่ 9-4
 

รูปอดีตของคำคุณศัพท์และคำนาม

 

1.  Daigaku wa Kinoo shizuka deshita.
だいがくは きのう しずかでした。
เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเงียบ

 

2.  Kinoo no tesuto wa kantan jaarimasen deshita.
きのうの テストは かんたんじゃありませんでした。
สอบของเมื่อวานนี้ไม่ง่าย

 

3.  Shukudai wa muzukashikatta desu.
しゅくだいは むずかしかったです。
การบ้านยาก (อดีต)

 

4.  Suupaa no yasai wa yasukunakatta desu.
スーパーの やさいは やすくなかったです。
พักของซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ถูก (อดีต)

 

5.  Nihon ryokoo wa doo deshita ka.
にほんりょこうは どうでしたか。
ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอย่างไร (อดีต)
Nihon wa totemo kiree deshita.
にほんは とても きれいでした。
ญี่ปุ่นสวยมาก (อดีต)
Totemo yokatta desu.
とても よかったです。
ดีมาก (อดีต)
☆1
Amari yokunakatta desu.
あまり よくなかったです。
ไม่ค่อยดี (อดีต)

 

☆1 iidesu

รูปอดีตของ “いいです(ii desu)” เป็นพิเศษ

いいです (ii desu) : ดี (ปัจจุบัน อนากต)
よくないです (yokunai desu) : ไม่ดี (ปัจจุบัน อนากต)
よかったです (yokatta desu) : ดี (อดีต)
よくなかったです (yokunakatta desu) : ไม่ดี (อดีต)

 

<Back